การเข้าสู่เครือข่ายนี้ คุณต้องยอมรับกฎและเงื่อนไขเหล่านี้:

เครือข่ายนี้มีข้อมูลลับ ที่เป็นสิทธิเฉพาะของไฮนซ์และองค์กรในเครือ การเปิดเผยขอมูลเหล่านี้ของไฮนซ์โดยไม่ได้รับอนุญาติ อาจอนุมานได้ว่าอาจเกิดผลเสียในทางเศรษฐกิจต่อไฮนซ์ได้ การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต, การเปิดเผยข้อมูล, การใช้ (รวมถึงการทำซ้ำที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฏหมาย) หรือการดัดแปลงเครือข่าย อาจต้องโทษทางแพ่ง และทางอาญา ภายใต้กฏหมายกลาง กฏหมายของรัฐ หรือกฏหมายท้องถิ่น

การเข้าสู่เครือข่ายถูกจำกัดเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น เครือข่ายนี้สำหรับใช้โดยพนักงานของไฮนซ์และผู้จัดจำหน่าย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าตามกฏหมายเท่านั้น หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามเข้าใช้เน็ตเวอร์กนี้ โดยการเข้าสู่เครือข่าย คุณตกลงที่จะรักษาความลับ และไม่เปิดเผย หรือไม่ใช้ข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายในทางที่ผิด และคุณตกลงที่จะให้ไฮนซ์ติดตามการใช้เครือข่ายนี้ได้

 

ยูสเซอร์เนม:
พาสเวอร์ด:
 
 
 
ลืมพาสเวอร์ด ?
โปรดรอสักครู่...