Wchodząc do tej sieci, wyrażacie Państwo zgodę na następujące zasady i warunki:

Ta sieć zawiera poufne, zastrzeżone prawnie informacje firmy Kraft Heinz i jej firmy zależnych („Kraft Heinz”). Można przypuszczać, że ujawnienie tych informacji bez upoważnienia mogłoby spowodować poważne szkody gospodarcze w firmie Kraft Heinz. Dostęp do sieci, ujawnianie zawartych w niej treści, korzystanie z niej lub wprowadzanie modyfikacji bez upoważnienia może podlegać karom cywilnym lub być uznane za przestępstwo w rozumieniu obowiązujących praw federalnych, stanowych lub praw miejscowych.

Dostęp do sieci jest ograniczony tylko do osób upoważnionych. Z tej sieci mogą korzystać tylko pracownicy oraz dostawcy firmy Kraft Heinz w uzasadnionym celu związanym z działalnością firmy. Jeżeli nie masz uprawnień umożliwiających dostęp, nie wchodź do tej sieci. Wchodząc do tej sieci, wyrażacie Państwo zgodę na zachowanie jej poufności i na nieujawnianie oraz na właściwe wykorzystywanie zawartych w niej informacji. Dalej wyrażacie Państwo zgodę na monitorowanie sposobu korzystania z tej sieci przez firmę Kraft Heinz.

 

Nazwa użytkownika:
Hasło:
 
 
 
Zapomniałeś hasła?
Prosimy poczekać...